Bảng Giá Các Loại Đất Thành Phố Đà Nẵng 2021

Bảng Giá Các Loại Đất Thành Phố Đà Nẵng 2021

Bảng giá các loại đất tp Đà Nẵng kèm theo QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2020-2024.

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT  Download tài liệu

Bảng giá đất ở đô thị  Download tài liệu

Bảng giá đất ở nông thôn:  Download tài liệu

Bảng giá đất ở khu dân cư đường không tên:  Download tài liệu

Bảng giá đất khu công nghệ cao:  Download tài liệu

Bảng giá đất nông nghiệp:  Download tài liệu

Tin liên quan